Kéo cưa lừa xẻ

Mục đích
Phát triển ngôn ngữ.

Chuẩn bị
Trẻ thuộc lời bài đồng dao
Đưa, đẩy tay theo đúng nhịp của bài đồng daoCách chơi

Lời 1
Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ.

Lời 2
Kéo cưa, lừa kít
Làm ít, ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo.


Trẻ ngồi từng đôi một đối diện nhau nắm tay nhau, vừa đọc lời ca ( lời 1 hoặc lời 2) vừa làm theo động tác kéo cưa theo nhịp của bài đồng dao, đọc tiếng “kéo” thì trẻ A đẩy cháu B ( người hơi chúi về phía trước), trẻ B kéo tay trẻ A ( người hơi ngã về phía sau), khi đọc tiếng “cưa” thì trẻ B đẩy trẻ A và trẻ A kéo trẻ B. Đọc đến tiếng “lừa” thì trở về vị trí ban đầu. Cứ như vậy vừa đọc, vừa làm động tác cho đến hết bài theo đúng nhịp.

Kéo cưa lừa xẻ